Home ข่าวสังคม โควิดไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มีประวัติเดินทางกลับจากซูดาน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

โควิดไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มีประวัติเดินทางกลับจากซูดาน

โควิดไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มีประวัติเดินทางกลับจากซูดาน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,239 ราย โดยผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และผู้ติดเชื้อจากสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 302 ราย รวมกลับบ้าน 3,096 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 85 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่มีประวัติเดินทางกลับมาจากซูดาน 3 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 22, 23 และ 28 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ จ.ชลบุรี ต่อมาวันที่ 15 ก.ค. ตรวจหาเชื้อ ผลตรวจพบเชื้อ โดย 2 รายไม่มีอาการ อีก 1 ราย มีอาการไข้ มีเสมหะ สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่การรักษา มีดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,787 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 402 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 744 ราย ถือเป็นวันที่ 53 ที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศไทย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิดทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 13.8 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 5.89 แสนราย รักษาหายแล้วกว่า 7.72 ล้านราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นของสหรัฐอเมริกา ล่าสุดที่มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 3.53 ล้านราย โดยยังไม่มีรายงานความคืบหน้าของการเสียชีวิตและรักษาหายในประเทศ สำหรับประเทศรองลงมาคือบราซิล มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 2.01 ล้านราย และเสียชีวิตรวมกว่า 7.6 หมื่นราย รักษาหายแล้วกว่า 1.36 ล้านราย

หมวดหมู่