Home ข่าวสังคม ยอดโควิดวันนี้ ไทยมีผู้ป่วยใหม่ 4 ราย มีประวัติเดินทางกลับจากยูเออี-อเมริกา-อียิปต์
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ยอดโควิดวันนี้ ไทยมีผู้ป่วยใหม่ 4 ราย มีประวัติเดินทางกลับจากยูเออี-อเมริกา-อียิปต์

ยอดโควิดวันนี้ ไทยมีผู้ป่วยใหม่ 4 ราย เดินทางกลับจากยูเออี-อเมริกา-อียิปต์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,236 ราย โดยผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และผู้ติดเชื้อจากสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ 299 ราย รวมกลับบ้าน 3,095 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 83 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่มีประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 4 ราย กลับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 33 ปี อาชีพรับจ้าง และหญิงไทยอายุ 25 ปี เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ จ.ชลบุรี ต่อมาในวันที่ 13 ก.ค. ตรวจหาเชื้อ ผลตรวจพบเชื้อทั้งหมด แต่ไม่มีอาการ กลับจากอียิปต์ 1 ราย ชายไทย อายุ 27 ปี เป็นนักศึกษา เดินทางถึงไทย วันที่ 8 ก.ค. 63 เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ จ.ชลบุรี ต่อมาในวันที่ 11 ก.ค. ตรวจหาเชื้อ ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ และกลับจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 51 ปี เดินทางถึงไทย 11 ก.ค. 63 เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ กทม. ต่อมาในวันที่ 15 ก.ค. ตรวจหาเชื้อ ผลตรวจพบเชื้อ

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่การรักษา มีดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,787 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 499 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 744 ราย ถือเป็นวันที่ 52 ที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศไทย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิดทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 13.38 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 5.8 แสนราย รักษาหายแล้วกว่า 7.44 ล้านราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นของสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีรายงานอัพเดทในวันนี้ โดยล่าสุดที่มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 3.48 ล้านราย และเสียชีวิตรวมกว่า 1.38 แสนราย รักษาหายแล้วกว่า 1.02 ล้านราย สำหรับประเทศรองลงมาคือบราซิล มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 1.96 ล้านราย และเสียชีวิตรวมกว่า 7.5 หมื่นราย ยังไม่มีข้อมูลอัพเดทผู้ที่รักษาหาย

หมวดหมู่