“อดิศร เสริมชัยวงศ์” ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ CIMBT มีผล 15 ก.ย. นี้

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การลาออกของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 รับทราบการลาออกของ อดิศร เสริมชัยวงศ์ จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ตัดสินใจโดยผ่านการไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำงานในธุรกิจที่เหมาะสมกับประสบการณ์และเป็นความชอบส่วนตัว ทั้งนี้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่ออดิศรพ้นจากตำแหน่ง โดยขณะนี้การแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อดิศร ลาออก ซีอีโอ CIMBT

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account