Home ข่าวสังคม เช็คเลย อาการเริ่มต้น COVID-19 คุณอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงหรือไม่?
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

เช็คเลย อาการเริ่มต้น COVID-19 คุณอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงหรือไม่?

ข่าวอาการเริ่มต้น COVID-19

หลายคนยังคงสับสันระหว่างอาการป่วยไข้หวัดธรรมดา เเละ ป่วยในกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 COVID-19 วันนี้เราเลยมีวิธีสังเกตอาการเริ่มต้น COVID-19 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อาการเริ่มต้นCOVID-19 อาการ COVID-19

ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีไข้สูง 37.5 องศา มีอาการไอแห้งๆ ติดต่อกันมากกว่า 4 วัน หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ เเละหากร่างกายของคุณมีภูมิคุ้มกันต่ำ อาจทำให้อาการทรุดถึงขั้นเสียชีวิตได้! หากคุณมีอาการที่กล่าวมาข้างตน ให้รีบเช็คตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัย เเละรีบไปพบเเพทย์โดยด่วน หรือโทรฯสายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 ทันที.!!

สำหรับอาการป่วยไข้หวัดธรรมดา มีไข้ต่ำ ไอ จาม เล็กน้อย มีอาการรคัดจมูก น้ำมูกไหล ที่เกิดจากมีน้ำมูกอุดตัน ทำหายใจไม่สะดวก รู้สึกอ่อนเพลีย ปวดตามตัว ก่อนมีไข้ ผ่านไป 3-4 วัน อาการก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ เเต่ทางที่ดีควรไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลจะดีกว่า เพื่อให้เเพยท์ได้ดูอาการเเละวินิจฉัยถูกต้องรอบคอบยิ่งขึ้น

อาการเริ่มต้น COVID-19 อาการ COVID-19

หมวดหมู่