Home ข่าวสังคม “Kerry” ระงับการรับ-ส่งพัสดุที่เป็นผลไม้และอาหารสดชั่วคราว
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

“Kerry” ระงับการรับ-ส่งพัสดุที่เป็นผลไม้และอาหารสดชั่วคราว

วันที่ 8 เมษายน 2563 เพจเฟซบุ๊ก Kerry Express Thailand ถึงกฏเกณฑ์การบริการจัดส่งพัสดุในขณะนี้ว่า ว่า จากการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังที่เข้มงวดมากขึ้น อาจส่งผลให้การขนย้ายสินค้าระหว่างทางจะเกิดความล่าช้าจากด่านตรวจและกระบวนการต่างๆ ตามจุดตรวจตลอดเส้นทาง

Kerry Express จึงของดรับ-ส่งพัสดุที่เป็นอาหารและผลไม้สดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 8 เมษายน เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ

Kerry ระงับส่งผลไม้

หมวดหมู่