Home ข่าวสังคม “MRT” เพิ่มขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

“MRT” เพิ่มขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) พร้อมปรับเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการประชาชนช่วงก่อนเวลาเคอร์ฟิว 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จะจัดรถไฟฟ้าจำนวน 42 ขบวน วิ่งให้บริการต่อเนื่องในชั่วโมงเร่งด่วนเย็นจนถึงปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 17.30 – 21.30 น. ด้วยความถี่ให้บริการ 3.50 นาทีต่อขบวน และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จะจัดรถไฟฟ้าจำนวน 16 ขบวน วิ่งให้บริการต่อเนื่องในชั่วโมงเร่งด่วนเย็นจนถึงปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 18.00 – 21.30 น. ด้วยความถี่ให้บริการ 4.30 นาทีต่อขบวน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความหนาแน่นแก่ผู้โดยสาร สามารถเดินทางกลับเข้าเคหสถานได้ก่อนเวลา 22.00 น.

MRT เพิ่มขบวน

หมวดหมู่