Home ข่าวสังคม หมอยง เผย! “เลือดกรุ๊ปเอ” มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุด
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

หมอยง เผย! “เลือดกรุ๊ปเอ” มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุด

หมอยง เผย!

สื่อต่างประเทศรายงานว่า นักวิจัยจีนจาก รพ.จงหนาน มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ได้ทำการสำรวจกรุ๊ปเลือดของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 2,000 คน ในเมืองอู่ฮั่นและเมืองเซินเจิ้น พบว่า เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรโดยรวมแล้ว คนที่มีเลือดกรุ๊ปเอ มีอัตราการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีอาการของโรคมากกว่าคนเลือดกรุ๊ปอื่น ขณะที่รายงานระบุด้วยว่า คนเลือดกรุ๊ปโอ มีอัตราการติดเชื้อน้อยกว่า และมีอาการของโรคน้อยกว่าคนเลือดกรุ๊ปอื่น

ล่าสุด วันที่ 18 มิ.ย. 63 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการระบาดระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว “Yong Poovorawan” ว่า มีงานวิจัยลงในวารสารทางการแพทย์นิวอิงแลนด์ เป็นวารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์โดยสมาคมการแพทย์รัฐแมสซาชูเซตส์ ระบุว่า ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปเอ มีโอกาสป่วยเป็นโควิด-19 มากกว่าเลือดกรุ๊ปอื่น และผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปโอ มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 น้อยกว่าเลือดกรุ๊ปอื่น

เลือดกรุ๊ปเอ โควิด-19

ซึ่งขณะนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมที่อิตาลีและสเปนโดยการศึกษาทางพันธุกรรมแนวลึก GWAS พบโอกาสเสี่ยงในการป่วย โควิด-19 เหมือนกับการศึกษาในจีน ที่เป็นการศึกษาจากผู้ป่วย กล่าวคือ บุคคลกลุ่มเลือดกรุ๊ปเอ มีโอกาสป่วย โควิด-19 มากกว่าคนที่ไม่ใช่หมู่เลือดกรุ๊ปเอ ส่วนกรุ๊ปโอ จะมีโอกาสน้อยกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น บทความศึกษาทางพันธุกรรมแนวลึกที่เรียกว่า GWAS ได้เผยแพร่ในวารสาร NEJM”

หมอยง เลือดกรุ๊ปเอ

หมวดหมู่