Home ข่าวสังคม กองทัพอากาศ เตรียมยิงดาวเทียม “นภา-1” ขึ้นสู่อวกาศ 19 มิ.ย. นี้
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

กองทัพอากาศ เตรียมยิงดาวเทียม “นภา-1” ขึ้นสู่อวกาศ 19 มิ.ย. นี้

กองทัพอากาศ เตรียมยิงดาวเทียม

พล.อ.ต.สุพิจจารย์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ แถลงข่าวการเตรียมการส่งดาวเทียม “นภา-1” ดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศในการทำภารกิจเฝ้าระวังทางอวกาศ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางอวกาศ ตามสิทธิในการใช้งานทรัพยากรและพื้นที่อวกาศ เป็นดาวเทียมถ่ายภาพเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติและความมั่นคง สามารถนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศด้วยโดรนหรือเครื่องบินสำรวจ มาวิเคราะห์ด้วยการดึงสีของภาพ สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ แนวการไหลของน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงจุดร้อนที่มีโอกาสเกิดไฟป่า นำมากลั่นกรอง สร้างข้อมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนป้องกันการเกิดภัยพิบัติ และการตัดสินใจในการช่วยเหลือเยียวยาของกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จากการสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในปี 2562 พบว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมอวกาศของไทยมีรายได้อยู่ที่ 5.6 หมื่นล้านบาท ทำให้เกิดการจ้างงาน 1.6 ล้านคน สร้างมูลค่าทางสังคมกว่า 5.8 พันล้านบาท จึงมีความจำเป็นที่กองทัพอากาศต้องมีดาวเทียมเป็นของตัวเอง และใช้นโยบาย purchase and development (การลงทุนซื้อและพัฒนาองค์ความรู้) คือจัดซื้อดาวเทียมและมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาวิจัยเพื่อกลับมาพัฒนา และในอนาคตจะมีการสร้างดาวเทียมได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และทำให้อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยเติบโต

ดาวเทียม นภา-1

“ดาวเทียมนภา-1” เป็นดาวเทียมขนาดเล็กน้ำหนัก 5.37 กิโลกรัม มีอายุการใช้งาน 3 ปี ผลิตโดยบริษัท Ariane Space ประเทศเนเธอแลนด์ นำส่งสู่ห้วงอวกาศในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08:50 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) โดยจรวดนำส่ง VEGA เที่ยวบินที่ VV16 ในจุดส่งที่ guiana space center ในประเทศ French Guiana ทวีปอเมริกาใต้ โดยจะใช้เวลาในการบินเข้าสู่วงโคจรดาวเทียมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 44 นาที โคจรรอบโลกในความสูงประมาณ 500 กิโลเมตร แบบ circular and sun synchronous ด้วยความเร็วประมาณ 7.61 กิโลเมตรต่อวินาที โคตรผ่านประเทศไทย 4 รอบต่อวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนงบประมาณในครั้งนี้ พล.อ.ต.สุพิจจารย์กล่าวว่า ไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเรื่องอ่อนไหว

หมวดหมู่