Home ข่าวสังคม ข่าวดี!! วันนี้ไทยไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ยังรักษาใน รพ. 84 ราย
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ข่าวดี!! วันนี้ไทยไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ยังรักษาใน รพ. 84 ราย

ข่าวดี!! วันนี้ไทยไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ยังรักษาใน รพ. 84 ราย

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า วันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยสะสม 3,135 ราย รวมกลับบ้าน 2,993 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 84 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย

สำหรับประเทศไทยในวันนี้ไม่มีผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า ไม่มีผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงจากการเดินทางไป/ทำงานในสถานที่ชุมชน หรือไม่มีผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกใด ๆ จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่การรักษา มีดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,747 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 438 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 744 ราย

โควิด-19 วันนี้

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิดทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 7.69 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.28 แสนราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นของสหรัฐยังครองอันดับ 1 เช่นเคย ที่มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 2.15 ล้านราย และเสียชีวิตรวมกว่า 1.18 แสนราย รักษาหายแล้วกว่า 6.72 แสนราย สำหรับประเทศรองลงมาคือบราซิล มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 8.91 แสนราย และเสียชีวิตรวมกว่า 4.4 หมื่นราย รักษาหายแล้วกว่า 4.53 แสนราย

หมวดหมู่