Home ข่าวสังคม รู้ก่อนใคร! ขั้นตอนเบื้องต้น สำหรับลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข”
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

รู้ก่อนใคร! ขั้นตอนเบื้องต้น สำหรับลงทะเบียน “เที่ยวปันสุข”

รู้ก่อนใคร! ขั้นตอนเบื้องต้น สำหรับลงทะเบียน

สำหรับความคืบหน้าของโครงการเที่ยวปันสุข ล่าสุดด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เปิดเผยขั้นตอนในการจองรับสิทธิ์ทั้ง 3 แพ็คเกจ โดยจะเปิดให้ผู้รับสิทธิลงทะเบียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือทางเทคนิคว่าจะเป็นแอพพลิชั่นหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์ ในเบื้องต้นมีหลักการว่าจะตั้งชื่อเพียงชื่อเดียว และเป็นชื่อที่สื่อให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการกระตุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทย

โดยจะเริ่มเปิดให้ประชาชนทุกคนใช้งานต่อไปเมื่อแล้วเสร็จ ซึ่งมีขั้นตอนเบื้องต้น 3 แพ็คเกจ ดังนี้

ในหน้าแรกจะโชว์ให้เห็นหัวข้อของแพ็คเกจในการให้จองสิทธิ์ แยกกันชัดเจนให้เลือกจองได้ตามประเภทบุคคล คือ

แพ็คเกจ กำลังใจ สำหรับเจ้าหน้าที่ อสม.
เจ้าหน้าที่ อสม. หรือ รพ.สต. สามารถเข้าไปเลือกรับสิทธิ์ในแพ็คเกจ “กำลังใจ”

แพ็คเกจ เราไปเที่ยวกัน (ส่วนลดค่าที่พัก) สำหรับบุคคลทั่วไป
ประชาชนบุคคลทั่วไป สามารถเลือกรับแพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” สิทธิ์จองห้องพักที่รัฐจะช่วยจ่ายค่าห้องพัก 40% ต่อคืน แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน (เลือกโรงแรมได้เอง) และได้รับ “แจกเงินเที่ยว” 600 บาทต่อคืน

แพ็คเกจ เที่ยวปันสุข (ส่วนลดค่าตั๋วบิน ค่ารถเช่า) สำหรับบุคคลทั่วไป
ประชาชนบุคคลทั่วไป สามารถเลือกรับแพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” แพ็คเกจที่สนับสนุนเรื่องค่าเดินทาง เช่น ส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินหรือรถเช่า ก็คือผู้ซื้อจ่าย 60% รัฐช่วยจ่ายที่เหลืออีก 40% แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

หมวดหมู่