Home ข่าวในพระราชสำนัก “‘สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระกร ณ รพ.จุฬาภรณ์
ข่าวในพระราชสำนัก

“‘สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระกร ณ รพ.จุฬาภรณ์

วันนี้ (15 มิ.ย. 63) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ความว่า

ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวาส่วนปลาย คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระอาการและพระวรกาย มีความเห็นว่าควรจะได้ถวายการตรวจพิเศษเพิ่มเติมโดยละเอียด เพื่อจะได้ถวายการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

971-สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระอาการชาบริเวณพระกร

หมวดหมู่