แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ตั้งจุดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ป้องกันไวรัสเชื้อไวรัสโควิด-19

สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ( COVID-19)ทั่วโลกยังเเพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ในส่วนของประเทศไทยนั้น หลายๆภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างหามาตรการสกัดการเเพร่ระบาดนี้ เช่นเดียวกับแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ ได้ตั้งจุดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย สกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. – 16.30 น. หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ปรอทวัดไข้ดิจิตอล

โดยได้จัดจุดคัดกรองด้านหน้าสำนักงานแขวงฯ ก่อนที่ประชาชนมาติดต่อราชการจะต้องวัดอุณภูมิทุกครั้ง หากพบว่ามีอาการป่วยหรืออุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขทันที พร้อมทั้งยังขอความร่วมมือประชาชนให้สวยมหน้ากาอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือสามารถใช้เจลที่เเขวงจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้เพื่อช่วยกันลดการเเพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เครื่องวัดไข้แบบยิง
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account