Home ข่าวสังคม DITP อัดคลิป “จุรินทร์” เชลล์แมนขายผลไม้ไทยไปโปรโมทต่างแดนดันส่งออก
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

DITP อัดคลิป “จุรินทร์” เชลล์แมนขายผลไม้ไทยไปโปรโมทต่างแดนดันส่งออก

DITP อัดคลิป

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมได้เร่งจัดกิจกรรมในการโปรโมทผลไม้ไทยในตลาดต่างๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลไม้ไทยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ มะพร้าว เป็นต้น เน้นการร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกร หรือผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าในต่างประเทศ เป็นต้น

เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งออกผลไม้ไทยมากขึ้น ล่าสุดกรมก็ได้มีการร่วมมือกับแพลตฟอร์มทีมอลล์ ในเครืออาลีบาบา จัดกิจกรรมไลฟ์สด เพื่อโปรโมทการขายสินค้าผลไม้ และอาหารไทยบนเว็บไซต์ Tmall.com โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ไลฟ์สดประชาสัมพันธ์ผลไม้ และอาหารไทยผ่านล่ามภาษาจีน ร่วมกับผู้ทรงอิทธิพลของจีน บนแพลตฟอร์มทีมอลล์ปรากฏว่าใช้เวลาเพียง 15 นาที มีผู้บริโภคชาวจีนเข้ารับชมสูงถึง 16 ล้านคน

ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วง 3 เดือนที่ผลไม้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ดังนั้นกรมจำเป็นต้องเร่งจัดกิจกรรมในการโปรโมทและเจรจาการซื้อขายเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ขณะเดียวกันก็จะมีการนำคลิปการโปรโมทผลไม้ไทยของนายจุรินทร์ ให้กับทูตพาณิชย์ที่ประจำในต่างประเทศนำไปเผยแพร่หรือจัดกิจกรรมในการทำตลาดผลไม้ไทยและมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ด้วย เน้นตลาดเอเชียเป็นหลักเนื่องจากเป็นตลาดส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทย ซึ่งมั่นใจว่ากิจกรรมที่กรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นจะช่วยระบายผลไม้ได้ในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่ง”

นายสมเด็จ กล่าวว่า นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วกรมก็ทยอยร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าการทำกิจกรรมเพื่อโปรโมทผลไม้ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าไทยในพื้นที่ที่มีการคลายล็อคดาวน์แล้วไม่ว่าจะเป็น ในจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในตลาดดังกล่าวเช่นกันโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ที่สามารถผลักดันให้มีการซื้อขายมะม่วงจากไทยในหลายสายพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์น้ำดอกไม้, จักรพรรดิ, มหาชนก ซึ่งเป็น 3 สายพันธุ์หลักที่สามารถทำตลาดในเกาหลีใต้

ล่าสุดตลาดเกาหลีใต้ก็เริ่มตอบรับมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยของไทยเป็นพันธุ์ที่ 4 แล้วเช่นกัน ซึ่งทั้ง4 สายพันธุ์มีรสชาติความอร่อยที่แตกต่างกันไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและทูตพาณิชย์ที่ประจำในต่างประเทศทั่วโลกร่วมทำหน้าที่ในการเป็นเซลล์แมนของประเทศ ทั้งการโรดโชว์หรือแม้แต่การไลฟ์สดขายผลไม้ประเทศไทยผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Tmallและการทำกิจกรรมอื่นๆ เป้าหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถระบายผลไม้ได้หลากหลายและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตามในส่วนของการร่วมกิจกรรมกับแพลตฟอร์ม Tmallตลอดเดือนมิถุนายน นี้กรมก็จะมีการติดตามผลอีกครั้งว่าจะมีผลการขายเป็นเช่นไร จากเดิมที่ทางแพลตฟอร์มTmallตั้งเป้ายอดขายตลาดทั้งเดือนมิถุนายน ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท โดยผลไม้หลักก็จะเป็นทุเรียนและมังคุด เป็นต้น”

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งออกผลไม้ 3 ช่องทางหลัก คือทางบก คิดเป็น 70% ทางเรือ 20% และทางเครื่องบิน 10% ซึ่งการส่งออกผลไม้ไทยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและผลไม้หลายชนิดก็มีมูลค่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น ทุเรียน หลังจากที่จีนและประเทศทางผ่านมีการร่วมกันอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางบกในเส้นทางต่างๆ ก็สามารถส่งออกได้สะดวกกว่าในช่วงที่โรคไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรง

ทุเรียนส่วนใหญ่ส่งออกไปจีนและจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักในการส่งออกโดยใช้เวลาในการขนส่งเฉลี่ย 18 ชม. หรือช้าสุดใช้เวลา 2 วัน เพราะเส้นทางการขนส่งเริ่มสะดวกมากขึ้น ที่เหลือเวลาบ้างก็จะมีการเปลี่ยนรถหัวลากและมีการตรวจโรคและเอกชนตามด่านเป็นต้น ส่วนทางเรือก็ใช้เวลาไม่นานเช่นกัน ขณะที่การขนส่งทางอากาศนั้นก็จะใช้บริการคาร์โก ในการส่งออกซึ่งผลไม้ที่จะส่งทางเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วง เป็นหลัก เพราะจะบอบช้ำง่ายกว่าเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นอย่างทุเรียน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในเร็วๆนี้ทราบว่าสายการบินหลายสายจะเริ่มทยอยเปิดเส้นทางการบินแล้วหลังการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงซึ่งก็เป็นโอกาสที่ผลไม้และสินค้าไทยสามารถส่งออกทางอากาศได้เพิ่มขึ้น”ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

หมวดหมู่