Home ข่าววาไรตี้ ข่าวสุขภาพ คอนเฟิร์ม! WHO เผย กินเนื้อแดง-อาหารแปรรูป เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นข่าวจริง!!
ข่าวสุขภาพข่าววาไรตี้

คอนเฟิร์ม! WHO เผย กินเนื้อแดง-อาหารแปรรูป เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นข่าวจริง!!

คอนเฟิร์ม! WHO เผย กินเนื้อแดง-อาหารแปรรูป เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นข่าวจริง!!

จากกรณีที่มีการกล่าวถึงเรื่ององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ฟันธงว่าการรับประทานเนื้อแดงและอาหารแปรรูป เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ ล่าสุดทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ได้เผยผลการตรวจสอบข้อมูลวิชาการพบข้อเท็จจริง คือ องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ : International Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การอนามัยโลกจัดให้ เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 คือ สามารถก่อมะเร็งในมนุษย์ ส่วนเนื้อแดง เป็นกลุ่ม 2A คือ อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์

มะเร็งลำไส้ใหญ่ องค์การอนามัยโลก

โดยเนื้อสัตว์แปรรูป คือ เนื้อที่ผ่านการคลุกเกลือ หมัก บ่ม รมควัน และวิธีอื่น ๆ ที่เพิ่มรสชาติหรือถนอมอาหารให้ดีขึ้น เช่น แฮม ไส้กรอก กุนเชียง หมูยอ โดยการบริโภคเนื้อแปรรูปที่มากขึ้นและเป็นประจำ จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้และไส้ตรงได้

ส่วนเนื้อแดงของสัตว์ต่าง ๆ เช่น เนื้อวัว หมู แกะ หมูป่า ม้า และแพะ เป็นต้น มีรายงานจาก IARC ที่ระบุว่า การกินเนื้อแดงมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้และไส้ตรง นายแพทย์สมศักดิ์ กล่าว

มะเร็งลำไส้ใหญ่ เนื้อสัตว์

หมวดหมู่