เช็คที่นี่ !! ศบค.เผยร่างกิจกรรมคลายล็อกเฟส 4 มีอะไรบ้าง?

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีการพิจารณากิจการกิจกรรม คลายล็อกเฟส 4 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ

 • โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา เปิดทำการเรียนการสอนได้
 • หน่วยงานราชการ และการกำกับของรัฐ สามารถจัดอบรมสัมมนา ในหลักสูตรที่หน่วยงานจัดขึ้น

2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

 • การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป (ยกเว้น ผับ บาร์ คาราโอเกะ) โดยการดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือศูนย์เด็กเล็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ ที่เคยอนุญาตให้เฉพาะพักค้างคืน ตอนนี้ให้เป็นแบบไปกลับได้ อย่างไรก็ตาม เด็กเล็กมักจะมีการมาเล่นกัน ครูพี่เลี้ยงต้องคอยดูแล โดยเด็กต้องมีพื้นที่ต่อคน คือ 2 ตารางเมตรต่อคน
 • ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อจัดประชุม อบรม สัมมนา โดยประชุมอบรมสัมมนา คิดเกณฑ์ 4 ตารางเมตรต่อคน
 • จัดงานเลี้ยง อีเวนต์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬาที่ไม่มีคนดูทำได้ แต่ต้องมีระยะห่าง 1 เมตร และงานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลดความหนาแน่น 5 ตารางเมตรต่อคนและมีการจัดเว้นที่นั่ง
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง จะอนุญาตให้เปิด
 • การขนส่งสาธารณะ อาจให้นั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสารตามมาตรฐาน
คลายล็อกเฟส4 คลายล็อกเฟส4มีอะไรบ้าง

3.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

 • กองถ่ายภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ (รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน ผู้ชมไม่เกิน 50 คน)
 • สปา ออนเซ็น อบตัว สมุนไพร อบไอน้ำแบบรวมสามารถเปิดได้ (ยกเว้นกิจการอาบอบนวด)
 • สวนสุนก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ (ยกเว้นเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัส เช่น บ้านบอล)
 • สนามกีฬา โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม และสถานที่ออกกำลังกาย แต่ห้ามมีผู้ชม
 • สวนสาธารณะ ลานกีฬา ก็สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก แต่ต้องไม่เกิน 50 คน
 • ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ สวนสนุก (ยกเว้นร้านเกมภายนอกนี้ยังไม่ได้ จำกัดเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคน)

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account