Home ข่าวต่างประเทศ “ฮ่องกง” ประกาศแจกเงินคนละ 40,000 บาท ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากโควิด-19
ข่าวต่างประเทศข่าวเอเชีย

“ฮ่องกง” ประกาศแจกเงินคนละ 40,000 บาท ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากโควิด-19

วันที่ 8 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พอล เฉิน (Paul Chan) รัฐมนตรีด้านการคลังของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน ประกาศว่าผู้พำนักถาวรในฮ่องกงสามารถลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือประมาณ 40,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และจะได้รับเงินในวันที่ 8 ก.ค. 63

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้เปิดเผยสารพัดมาตรการเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของสาธารณชน ท่ามกลางความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ระบาด ซึ่งรวมถึงการแจกจ่ายเงินให้แก่ผู้พำนักถาวรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป คนละ 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 40,000 บาท)

พอล เฉิน กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับงบประมาณราว 7.1 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2.8 แสนล้านบาท) ซึ่งคาดว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประชาชนราว 7 ล้านคน

ฮ่องกงแจกเงิน

ทั้งนี้ พอล เฉิน ได้ส่งมอบงบประมาณประจำปีของรัฐบาลเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 พร้อมประกาศมาตรการต่างๆ มูลค่ารวมกว่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 4.8 แสนล้านบาท) ซึ่งรวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษี การแจกเงินสนับสนุน การส่งเสริมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก

หมวดหมู่

Related Articles