Home ข่าวสังคม “องค์การอนามัยโลก” แนะใหม่! ให้ทุกคนสวม “หน้ากากผ้า” เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

“องค์การอนามัยโลก” แนะใหม่! ให้ทุกคนสวม “หน้ากากผ้า” เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

จากกรณีที่องค์การอนามัยโลกได้เคยแนะนำว่าคนปกติที่ไม่ได้ป่วยไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ส่งผลให้ในหลายประเทศยึดตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ขณะที่ล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้แถลงแนวทางปฏิบัติใหม่ให้แก่รัฐบาลและประชาชนในทุกประเทศโดยแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะ

แนะให้ทุกคนสวม หน้ากากผ้า

โดยแนวทางปฏิบัติใหม่นี้เกิดขึ้นหลังผลการศึกษาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ชี้ชัดว่าแม้สวมหน้ากากผ้าในพื้นที่มีการระบาดหนักของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เป็นส่วนสำคัญที่สามารถลดการแพร่กระจายของโรคได้แม้ว่าไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่สามารถป้องกันเชื้อโรคที่มากับละอองฝอยได้

หมวดหมู่