Home ข่าวสังคม รอชม “จันทรุปราคาเงามัว” หลังเที่ยงคืน 5 มิ.ย. 63
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

รอชม “จันทรุปราคาเงามัว” หลังเที่ยงคืน 5 มิ.ย. 63

รอชม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รายงานเตรียมชมจันทรุปราคาเงามัว หลังเที่ยงคืนวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เข้าสู่รุ่งเช้าวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลาประมาณ 00 : 46 – 04 : 04 น. ตามเวลาประเทศไทย

  • 00 : 46 น. ดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าสู่เงามัวของโลก ความสว่างของดวงจันทร์จะค่อย ๆ ลดลงเล็กน้อย
  • 02 : 24 น. เงามัวบังมากที่สุด ดวงจันทร์ปรากฏสว่างน้อยที่สุด
  • 04 : 04 น. ดวงจันทร์เคลื่อนออกจากเงามัว สิ้นสุดปรากฏการณ์
จันทรุปราคาเงามัว จันทรุปราคา2563

รวมเวลาเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัวนาน 3 ชั่วโมง 18 นาที

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว จะสังเกตด้วยตาเปล่าได้ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาในประเทศไทยครั้งต่อไป จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นับเป็นจันทรุปราคาเงามัวครั้งที่ 3 ของปีนี้ที่เกิดขึ้นในไทย

หมวดหมู่