Home ข่าวสังคม ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร-เตรียมโอนรอบ 2 วันที่ 15 มิ.ย.นี้
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร-เตรียมโอนรอบ 2 วันที่ 15 มิ.ย.นี้

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร-เตรียมโอนรอบ 2 วันที่ 15 มิ.ย.นี้

หลังมติรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท (ตั้งเเต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563) จำนวน 10 ล้านราย

เยียวยาเกษตรกร ตรวจสอบเกษตรกรเงินเยียวยาเกษตรกร

โดยเริ่มทยอยโอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย เเละจะเริ่มโอนเงินรอบที่ 2 อีก 7.1 ล้านราย ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ สำหรับเกษตรกรที่จะยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาให้รีบดำเนินการเพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิ.ย.นี้

ขั้นตอนขอยื่นอุทธรณ์มีเอกสารประกอบดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • หลักฐานการมอบอำนาจ
 • แบบรับเรื่องอุทธรณ์

ทั้งนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 8 หน่วยงาน ดังนี้

เยียวยาเกษตรกร ยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
 • กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง
 • กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง
 • กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง
 • การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง
 • ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
 • สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

สามารถตรวจสอบได้ที่ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

หมวดหมู่