Home ข่าวสังคม ข่าวดี!! มีตำแหน่งงานว่าง 55,093 อัตรา รอคุณอยู่ ตกงาน ว่างงาน รีบสมัครเลย!
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวดี!! มีตำแหน่งงานว่าง 55,093 อัตรา รอคุณอยู่ ตกงาน ว่างงาน รีบสมัครเลย!

ข่าวดี!! มีตำแหน่งงานว่าง 55,093 อัตรา รอคุณอยู่ ตกงาน ว่างงาน รีบสมัครเลย!

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลให้กิจการสถานประกอบการหลายแห่งหยุดกิจการชั่วคราวรวมไปถึงปิดสถานประกอบการเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน ส่งผลให้พนักงานและนักศึกษาจบใหม่ต่างว่างงานเป็นจำนวนมาก ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดฯเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หากการ์ดไม่ตกจะจบเฟส 3 และ 4 ภายในเดือนมิถุนายน

ขณะที่ด้านกรมการจัดหางาน ได้เปิดเผยตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานของผู้ประกันตน ผู้จบการศึกษาใหม่ รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างขององค์กรสถานประกอบการธุรกิจต่างๆ ซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานได้รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง รวม 55,093 อัตรา โดยตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ตำแหน่งงานว่าง ว่างงาน

1.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน

2.แรงงานด้านการผลิต

3.ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่นๆ

4.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ

5.พนักงานบัญชี ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.-ปวส. จนถึงปริญญาตรี

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสามารถขอรับคำปรึกษา หรือขอคำแนะนำในการประกอบอาชีพ รวมถึงติดต่อสมัครงานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ทางเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก “เสิร์ฟงานด่วน” และ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

หมวดหมู่