Home ข่าวสังคม ปู่ชาวนราธิวาส วัย 80 ติดโควิด-19 เสียชีวิตรายที่ 58 ของประเทศ
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ปู่ชาวนราธิวาส วัย 80 ติดโควิด-19 เสียชีวิตรายที่ 58 ของประเทศ

ปู่ชาวนราธิวาส วัย 80 ติดโควิด-19 เสียชีวิตรายที่ 58 ของประเทศ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,082 ราย รวมกลับบ้าน 2,965 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 60 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย

โดยผู้เสียชีวิตเป็นชายวัย 80 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส มีประวัติเดินทางกลับมาจากการร่วมชุมนุมเผยแพร่ศาสนาที่มัสยิดรีปือตาลิง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีอาการปอดบวมขั้นปานกลาง เป็นผู้ป่วยโควิดรายที่ 36 ของประเทศไทย โดยเข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ก่อนส่งต่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจังหวัดนราธิวาสถือเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นรายที่ 2

ปู่ชาวนราธิวาส ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.นราธิวาส ได้ออกคำสั่งที่ นธ.0018.1/ 330 ลงวันที่ 31 พ.ค.63 ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ผบ.ฉก.นราธิวาส ผบก.ภ.จว.นราธิวาส และ ผบ.ฉก.นราธิวาส แจ้งให้รับทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 ประชาชนไม่จำเป็นต้องขอรับหนังสือรับรองการเดินทางข้ามเขตจังหวัด จากนายอำเภอหรือผู้รักษาราชการแทนฯแล้ว แต่ใครที่เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้มารายงานตัว ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และใครที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้มารายงาน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา หรือ สวน ร.5 ซึ่งตั้งอยู่ศูนย์ราชการ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส หากไม่เดินทางไปรายงานตัว ถือว่ามีความผิดเจอความผิด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

หมวดหมู่