Home ข่าวในพระราชสำนัก “ในหลวง – พระราชินี” พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นแห่งที่ 12
ข่าวในพระราชสำนัก

“ในหลวง – พระราชินี” พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นแห่งที่ 12

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)” ภายใต้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” ให้กับ “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” เป็นแห่งที่ 12 โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว มีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน และใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม พร้อมมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ในเวลาเพียง 3 วัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งประชาชนที่มาตรวจรักษา ยังความปลื้มปีติแก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ พิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าว

พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ

ทั้งนี้ โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับพระราชทานนวัตกรรม “ห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ได้แก่
1.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
2.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
3.โรงพยาบาลกลาง
4.สถาบันโรคทรวงอก
5.สถาบันบำราศนราดูร
6.โรงพยาบาลตำรวจ
7.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
8.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
9.โรงพยาบาลนครปฐม
10.โรงพยาบาลราชบุรี
11.โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
12.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
13.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
14.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
15.โรงพยาบาลนครพิงค์
16.โรงพยาบาลอุดรธานี
17.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
18.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
19.โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
20.โรงพยาบาลหาดใหญ่

พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ โควิด-19
ในหลวง พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ โควิด-19

หมวดหมู่