Home ข่าวสังคม เช็คที่นี่! ผ่อนปรนระยะ 3 อนุญาตให้เปิด-ปิด อะไรบ้าง ??
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

เช็คที่นี่! ผ่อนปรนระยะ 3 อนุญาตให้เปิด-ปิด อะไรบ้าง ??

เช็คที่นี่! ผ่อนปรนระยะ 3 อนุญาตให้เปิด-ปิด อะไรบ้าง ??

หลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติผ่อนปรนระยะ 3 พร้อมปรับลดเวลาเคอร์ฟิว ห้ามออกจากเคหะสถานจากเวลา 23.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น. อีกทั้งยังปรับเวลาปิดห้างสรรพสินค้าจากเวลา 20.00 น. เป็น 21.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผ่อนปรนระยะ3 ปลดล็อคเฟส3

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึง 21:00 น.
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดถึง 21:00 น.
 • สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีคนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ
 • ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับบุรุษหรือสตรี ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมง และไม่มีผู้นั่งรอในร้าน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรร แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข
ผ่อนปรนระยะ3 เปิดห้างสรรพสินค้า

กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

 • คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)
 • สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม งดอบตัว และอบไอน้ำแบบรวม)
 • สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)
 • สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือ โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)
 • สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ
 • สระน้ำ เพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจำกัดจำนวนผู้เล่น)
 • โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ (ผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน) โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต)
 • สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม)

หมวดหมู่