Home ข่าวอาชญากรรม “โอ๊ค พานทองแท้” รอด! อัยการชี้ขาดไม่อุทธรณ์ “คดีฟอกเงินกรุงไทย”
ข่าวอาชญากรรมข่าวยุติธรรม

“โอ๊ค พานทองแท้” รอด! อัยการชี้ขาดไม่อุทธรณ์ “คดีฟอกเงินกรุงไทย”

“โอ๊ค พานทองแท้” รอด! อัยการชี้ขาดไม่อุทธรณ์ “คดีฟอกเงินกรุงไทย”

วันที่ 28 พ.ค 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า นายวงศ์สกุล กิติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดไม่อุทธรณ์คดี ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง โอ๊ค พานทองแท้ ชินวัตร คดีฟอกเงินการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ทำให้คดีนี้ยุติลง ซึ่งจะได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อัยการสูงสุด ได้มีคำสั่งชี้ขาด ไม่ยื่นอุทธรณ์คดีหมายเลขดำที่ อท.245/2561 ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง โอ๊ค พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโตนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดีร่วมกันกันฟอกเงินทุจริตเงินปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย จำนวน 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 , 9 , 60 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 มาตรา 10 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 91

สำหรับคดีดังกล่าว ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคำพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งต่อมาทางอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้ทำความเห็นส่งไปยังอัยการสำนักงานคดีศาลสูงว่า เห็นควรไม่อุทธรณ์คดีต่อ ซึ่งอัยการสำนักงานคดีศาลสูงเห็นด้วย ตามกฎหมายจึงต้องส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พิจารณาตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ มาตรา 34 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่

โอ๊ค พานทองแท้ รอดคดีฟอกเงินกรุงไทย

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน ความเห็นของพนักงานอัยการ และคำพิพากษาของศาล ทั้งที่พิพากษายกฟ้อง และที่ทำความเห็นแย้งไว้ท้ายคำพิพากษา ประกอบกับความเห็นของพนักงานอัยการที่เห็นควรไม่อุทธรณ์คำพิพากษาแล้ว เห็นว่ายังมีประเด็นสำคัญแห่งคดีที่ควรต้องนำสู่การพิจารณาของศาลสูงเพื่อวินิจฉัย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีความเห็นควรให้นำคดีขึ้นสู่ศาลสูงโดยส่งให้อัยการสูงสุดชี้ขาด เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า คำสั่งชี้ขาดดังกล่าว ลงนามโดยรองอัยการสูงสุดคนหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติราชการแทนอัยการสูงสุด โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 ได้ยื่นขอขยายอุทธรณ์ครั้งที่ 6 โดยศาลพิจารณาเเล้วอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นี้ เเต่เมื่อมีการชี้ขาดอัยการสูงสุดสั่งไม่อุทธรณ์คดีดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด

หมวดหมู่