Home ข่าวสังคม ประกาศ ! เปิดให้เข้าชม “พระบรมมหาราชวัง” ตั้งแต่ 4 มิ.ย. นี้
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ! เปิดให้เข้าชม “พระบรมมหาราชวัง” ตั้งแต่ 4 มิ.ย. นี้

ประกาศ ! เปิดให้เข้าชม “พระบรมมหาราชวัง” ตั้งแต่ 4 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 สำนักพระราชวังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวัง

ล่าสุด วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สำนักพระราชวังได้ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ทางการ (www.royaloffice.th) แจ้งว่า สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

หมวดหมู่