Home ข่าวการเมือง มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 คาดมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 คาดมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้

มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 คาดมีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งศิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 พ.ค. 63 นี้ จะมีการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะพิจารณามาตรการผ่อนปรน ระยะ 3 แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า มีประเภทหรือกิจการใดบ้างที่เข้าข่ายผ่อนปรน เนื่องจากต้องนำข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากผู้ประกอบการ และข้อมูลปัญหาปากท้องของประชาชนมาพิจารณา โดยจะยึดหลักพิจาณาเช่นเดิม คือคำนึงถึงความปลอดภัย โดยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เหมือนที่เคยพิจารณาผ่อนปรนระยะที่ 2 ไปก่อนหน้านี้ เพราะการพิจารณามาตรการผ่อนปรน ระยะ3 และระยะที่ 4 มีความเสี่ยงสูง

ทั้งนี้ ที่ประชุม จะนำข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลผู้ประกอบการและปัญหาปากท้องของประชาชน มาพิจารณาด้วยความรอบคอบและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ โดยไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19

มาตรการผ่อนปรนระยะ 3  สมช.

การพิจารณามาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 และ 4 เป็นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากจึงต้องพิจารณาปัจจัยประกอบหลายอย่าง ทั้งการเตรียมเปิดภาคเรียน ในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. รวมถึงสภาพอากาศที่เข้าสู่ช่วงฤดูฝน และการบังคับใช้เคอร์ฟิวว่าจะยังคงไว้ที่ 23.00-04.00 น. ต่อไป หรือควรขยับจากเวลา 23.00-04.00 น. เป็น 24.00-04.00 น. เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ใหญ่ในวันที่ 29 พ.ค. เพื่อประกาศมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มิ.ย.นี้

หมวดหมู่