Home ข่าวสังคม นครพนมเตรียมเปิดเดินรถ 1 มิ.ย. พร้อมกฎเข้มสกัดโควิด-19
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

นครพนมเตรียมเปิดเดินรถ 1 มิ.ย. พร้อมกฎเข้มสกัดโควิด-19

นครพนมเตรียมเปิดเดินรถ 1 มิ.ย. พร้อมกฎเข้มสกัดโควิด-19

หลังหยุดบริการเดินรถจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม เตรียมเปิดการเดินรถโดยสารประจำทาง เฉพาะรถโดยสารประจำทาง เส้นทางที่มีต้นทางหรือปลายทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 19 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 160 เที่ยว/วัน (ไป 80 เที่ยว / วัน กลับ 80 เที่ยว / วัน) เริ่ม 1 มิถุนายน 2563

โดยจะมีมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ และรถยนต์สาธารณะ , สถานีขนส่งผู้โดยสาร , พนักงานบริการ และผู้โดยสาร

นครพนม บขสเดินรถ
  • ผู้โดยสารทุกคนจะต้องทำการคัดกรองและให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
  • ผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  • งดแจกหรือรับประทานอาหารตลอดการเดินทาง
  • ผู้โดยสารจะต้องขึ้น-ลง ณ จุดจอดรถโดยสารที่ทางขนส่งจังหวัดกำหนดไว้ให้เท่านั้น!!

สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถโดยสารประจำทาง มีจำนวน 3 แห่ง

  • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
  • สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านแพง ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม
  • สถานที่จอดรถโดยสารเทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

  • ขอบคุณเฟซบุ๊ก Nakhonphanom Update
  • ขอบคุณเฟซบุ๊ก siriporn

หมวดหมู่