Home ข่าวสังคม ประวัติ “หลวงพ่อสุดใจ” อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ผู้ดำเนินปฏิปทาตามรอยธรรมคำสอน หลวงตามหาบัว
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ประวัติ “หลวงพ่อสุดใจ” อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ผู้ดำเนินปฏิปทาตามรอยธรรมคำสอน หลวงตามหาบัว

ประวัติ

“หลวงพ่อสุดใจ” อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เดิมชื่อ นายสุดใจ เชาว์สมุทร เกิดวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2487 เป็นชาวต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บิดาชื่อ นายวิง มารดาชื่อ นางปุ่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า (NIDA)

ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2516 ได้รับชื่อทางธรรมว่า “สุดใจ ทันตมโน” โดยมีพระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จนฺทสิริ) เป็นพระกรรมวาจารย์ พระครูนันทปัญญาคุณ (ปิ่น ตันติธมโม) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เมื่อบวชแล้วในพรรษาแรกท่านได้อยู่ศึกษาอบรมกับหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จากนั้นในพรรษาที่ 3 ได้มาอยู่ศึกษาอบรมกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี หลวงพ่อสุดใจเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาตามรอยธรรมคำสอนจาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อย่างเคร่งครัดเป็นที่ไว้วางใจจากหลวงตาบัว โดยจะเป็นผู้เดินบาตรแทนหลวงตาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เส้นทางกว่า 1 กิโลเมตรไปกลับบริเวณหน้าวัดป่าบ้านตาด ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554 สืบต่อจากหลวงตามหาบัว

สำหรับ วัดป่าบ้านตาด เจ้าอาวาสรูปแรกคือ หลวงตามหาบัว พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ก่อนที่หลวงตาบัว จะมรณภาพไปในปี พ.ศ. 2554 วัดเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 ให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร

หมวดหมู่