Home ข่าวสังคม อย.ยืนยัน แป้งเด็ก “จอห์นสัน” ที่ขายในไทย ปราศจากการปนเปื้อน “แร่ใยหิน”
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

อย.ยืนยัน แป้งเด็ก “จอห์นสัน” ที่ขายในไทย ปราศจากการปนเปื้อน “แร่ใยหิน”

อย.ยืนยัน แป้งเด็ก

หลังจากมีกระแสข่าวว่า บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ประกาศยุติการขายแป้งเด็กในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เนื่องจากมีข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของบริษัทฯ ปนเปื้อนแร่ใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ทำให้ยอดขายลดลงอย่างมาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ในประเด็นดังกล่าว อย.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่ผ่านมา ได้ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวที่ขายในประเทศไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหิน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้เก็บตัวอย่างอีกจำนวน 18 ตัวอย่าง (แป้งจอห์นสัน 4 ตัวอย่าง) ส่งตรวจวิเคราะห์ ก็ไม่พบแร่ใยหินเช่นกัน รวมถึงมีมาตรการเฝ้าระวังสถานที่ผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อย่างเข้มงวด ขอให้ผู้บริโภคไม่ต้องวิตกกังวล การใช้แป้งเด็กมีข้อควรระวังเพียงอย่างเดียว คือ ขณะใช้อย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็ก เพราะหากสูดดมเข้าไปเป็นเวลานานจะเกิดการสะสมในปอด อาจทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจได้

แป้งเด็ก จอห์นสัน

ทั้งนี้ ภญ.สุภัทรากล่าวว่า แป้งฝุ่นโรยตัวมีส่วนประกอบหลัก คือ ทัลคัม (talcum) ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่พบได้ตามธรรมชาติ ช่วยดูดซับความชื้น ให้ความรู้สึกสบาย นุ่มลื่นผิว มีการใช้มาเป็นเวลานาน ปัจจุบันทัลคัมยังคงเป็นสารที่ปลอดภัย สามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเรื่องสำอางได้ โดยทัลคัมที่นำมาใช้ในเครื่องสำอางต้องมีความบริสุทธิ์สูง ไม่มีการปนเปื้อนของแร่ใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในคน อีกทั้งสหภาพยุโรป อาเซียน รวมถึงประเทศไทยได้ประกาศให้แร่ใยหินเป็นวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง หากเครื่องสำอางใดตรวจพบแร่ใยหินจะถือว่าเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมวดหมู่