Home ข่าวสังคม “กรมราชทัณฑ์” เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ 1 มิ.ย. 63
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

“กรมราชทัณฑ์” เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ 1 มิ.ย. 63

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยที่ประชุมกระทรวงมีการหารือในหลายประเด็น และมีการเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าเวลานี้รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แล้ว

ดังนั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะผ่อนผันให้เยี่ยมญาติได้ กรมราชทัณฑ์ต้องเตรียมความพร้อมรอบคอบ อ้างอิงกับประกาศของจังหวัด การเยี่ยมผู้ต้องขังต้องจัดพื้นให้เหมาะสม เว้นระยะห่างทางสังคม การเข้าพื้นที่ต้องจำกัดคนต่อวัน ห้ามให้เชื้อโควิด-19 หลุดเข้าเรือนจำเด็ดขาด จากนี้จะลงไปติดตาม การจัดสถานที่และระเบียบการเยี่ยมญาติด้วยตนเอง

กรมราชทัณฑ์ เปิดให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องหา

หมวดหมู่