Home ข่าวสังคม ข่าวดี! วันนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย ไม่มีเพิ่ม ยังรักษาอยู่ใน รพ. 71 ราย
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ข่าวดี! วันนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย ไม่มีเพิ่ม ยังรักษาอยู่ใน รพ. 71 ราย

ข่าวดี! วันนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย ไม่มีเพิ่ม ยังรักษาอยู่ใน รพ. 71 ราย

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า วันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ยอดผู้ป่วยสะสม 3,037 ราย รวมกลับบ้าน 2,910 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 71 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย

โดยอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยในไทยที่มีอายุน้อยสุดอยู่ที่ อายุ 1 เดือน ส่วนอายุเฉลี่ยวัยทำงานอยู่ที่ 37 ปี และอายุสูงสุดอยู่ที่ 97 ปี โดยจำนวนผู้ป่วยยืนยันเมื่อแยกตามพื้นที่รักษาจะได้ดังนี้ ภาคเหนือ 95 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคกลาง 394 ราย กรุงเทพฯและนนทบุรี 7,708 ราย และภาคใต้ 729 ราย

ทั้งนี้ ล่าสุดจำนวนผู้ป่วยโควิดทั่วโลกอยู่ที่ 5.11 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 3.33 แสนราย รักษาหาย 1.95 ล้านราย โดยสหรัฐเป็นอันดับ 1 ทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 1.61 ล้านราย รักษาหาย 3.08 แสนราย และเสียชีวิตรวมกว่า 9.5 หมื่นราย

จำนวนผู้ป่วยรองลงมาเป็นประเทศรัสเซีย ที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 3.18 แสนราย รักษาหาย 9.26 หมื่นราย และเสียชีวิตรวมกว่า 3 พันราย และถัดมาเป็นประเทศบราซิล ที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 3.1 แสนราย รักษาหาย 1.26 แสนราย และเสียชีวิตรวมกว่า 2 หมื่นราย

หมวดหมู่