Home ข่าวการเมือง “มติ สมช.” เห็นชอบขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

“มติ สมช.” เห็นชอบขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน

วันที่ 21 พ.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุม สมช. เพื่อพิจารณาว่าจะขยายการประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่

พล.อ.สมศักดิ์ ได้ระบุว่า ที่ประชุม สมช. มีมติเห็นชอบขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน คือให้ครอบคลุมเดือนมิถุนายนทั้งเดือน ซึ่ง 1 เดือนต่อจากนี้จะเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเป็นลำดับ ไม่ต้องการให้เกิดการระบาดกลับมาในระลอกที่ 2 เพื่อเหตุผลทางสาธารณสุขเป็นสำคัญ จากนั้นจะมีการนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ซึ่งวันพรุ่งนี้ (22 พ.ค. 63) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารหน้า (26 พ.ค.63) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

สมช. เห็นชอบขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

หมวดหมู่