Home ข่าวสังคม เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร www.moac.go.th ข้อมูลครบจบในเว็บเดียว
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร www.moac.go.th ข้อมูลครบจบในเว็บเดียว

เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร www.moac.go.th ข้อมูลครบจบในเว็บเดียว

จากกรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตราการเงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท (ตั้งเเต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย

เยียวยาเกษตร เยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสิทธิ์

โดยเกษตรกรกลุ่มเเรกตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเเล้วจำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งขณะนี้มีทั้งผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วเเละยังมีเกษตรกรรอโอนเงินอีกจำนวนมาก

ล่าสุดเฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน เปิดเว็บไซต์อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ระบุรายละเอียดดังนี้ “ฝากถึงเกษตรกรทุกท่านค่ะ!! กระทรวงเกษตรฯ เปิด www.moac.go.th อำนวยความสะดวกครบ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เบ็ดเสร็จในที่เดียวแล้ว!!

เยียวยาเกษตร เช็คเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร
  • ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร
  • ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการรับเงินโอน ของทาง ธ.ก.ส.
  • ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร
  • Q&A ประเด็นปัญหาและคำตอบที่พบบ่อย
  • ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  • ช่องทางสอบถามข้อมูลมาตรการเยียวยาของหน่วยงานต่างๆ
  • และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯ

คลิกเลย www.moac.go.th

หมวดหมู่