Home ข่าวสังคม ครม. ไฟเขียว “การบินไทย” ยื่นศาลล้มละลายฟื้นฟูกิจการ – พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ครม. ไฟเขียว “การบินไทย” ยื่นศาลล้มละลายฟื้นฟูกิจการ – พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจ

ครม. ไฟเขียว

วันนี้ (19 พ.ค. 63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ภายใต้กฎหมายล้มละลาย ซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้ศาลล้มละลายกลาง รวมทั้งเห็นชอบให้การบินไทยพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% จากปัจจุบันถืออยู่ 51%

ทั้งนี้ จะต้องมาพิจารณาในรายละเอียดว่าจะสามารถยื่นคำขอเข้าฟื้นฟูทั้งศาลล้มละลายในไทย และสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินของการบินไทย โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บมจ.การบินไทย (THAI) จะร่วมหารือกันต่อไป

สำหรับแนวทางการฟื้นฟูกิจการการบินไทย ประกอบด้วย

1.เริ่มจากการให้การบินไทยพ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยให้กระทรวงการคลังขายหุ้นการบินไทย 3% ให้กองทุนวายุภักดิ์ ภายหลังการขายหุ้นแล้วทำให้คลังเหลือการถือหุ้น 47% ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นการบินไทยรวม 1,113.93 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 51.03% หากกระทรวงการคลังต้องขายหุ้นออก 3% จะมีหุ้นที่ถูกขายออกมาราว 65.48 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นการขาดทุนรวม 654 ล้านบาท

การบินไทย ฟื้นฟูกิจการ

2.ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยให้กรรมการลาออกจนเหลือ 3 คน ซึ่งยังไม่ได้กำหนดว่าเหลือใครและจะเติมกรรมการใหม่เข้าไป ขั้นแรก 3 คน ที่วางตัวไว้ ได้แก่ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีตซีอีโอ ปตท. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ และอดีต ดีดีการบินไทย

3.ร้องขอต่อศาลล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเมื่อศาลรับฟื้นฟูกิจการ หนี้ของการบินไทยจะผิดนัดชำระหนี้ (default) โดยอัตโนมัติ ในประเด็นนี้ทีมบริหารคิดว่าจะดูแลในส่วนหนี้สหกรณ์ 3.6 หมื่นล้านบาท ยืดหนี้ออกไป โดยมีเงื่อนไขจะจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม

หมวดหมู่