Home ข่าวสังคม วันนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย เพิ่ม 3 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

วันนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย เพิ่ม 3 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

วันนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทย เพิ่ม 3 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 3 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,031 ราย รักษาหายเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้าน 2,857 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 118 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่ เป็นคนไทยประกอบด้วย หญิงอายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงาน ชายอายุ 55 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันในที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยหญิงอายุ 29 ปี หญิงอายุ 27 ปี พนักงานขายสินค้ามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยโควิดทั่วโลกล่าสุดอยู่ที่ 4.8 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 3.16 แสนราย รักษาหาย 1.859 ล้านราย โดยสหรัฐยังครองอันดับ 1 ทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ที่มีผู้ติดเชื้อยืนยันกว่า 1.5 ล้านราย และเสียชีวิตรวมกว่า 9 หมื่นราย รักษาหายแล้วกว่า 3.46 แสนราย

หมวดหมู่