Home ข่าวสังคม “ม.ธรรมศาสตร์” ได้รับชนะเลิศรางวัลมหาวิทยาลัยยั่งยืนนานาชาติ จาก ISCN ครั้งแรกของประเทศไทย
ข่าวสังคมข่าวการศึกษา

“ม.ธรรมศาสตร์” ได้รับชนะเลิศรางวัลมหาวิทยาลัยยั่งยืนนานาชาติ จาก ISCN ครั้งแรกของประเทศไทย

เมื่อวานนี้ (14 พฤษภาคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเลือกจาก International Sustainable Campus Network (ISCN) หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนนานาชาติ ให้เป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศรางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2020 โดยได้มีพิธีมอบรางวัลทางออนไลน์วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 21.00 น. (เวลาประเทศไทย) ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยจากประเทศไทยได้รับรางวัลจาก ISCN โดยอีก 3 มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลคือ มหาวิทยาลัย McGill ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัย KTH ประเทศสวีเดน และมหาวิทยาลัย LUT ประเทศฟินแลนด์

สำหรับรางวัลที่ธรรมศาสตร์ได้รับคือ รางวัลชนะเลิศด้าน Cultural Change for Sustainability หรือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตเพื่อความยั่งยืน จากการดำเนินการอย่างจริงจังในการลดขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (No More Single-Use Plastics) โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในปีนี้

ทางด้านอาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน ได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมวิถีชีวิตในการเลิกใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2548 หรือ 15 ปีที่แล้ว โดยเริ่มรณรงค์ให้นักศึกษาลดการใช้ถุงพลาสติก และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่แจกถุงผ้าให้นักศึกษาปี 1 ซึ่งนำมาสู่การยกเลิกการให้ถุงพลาสติกฟรีในร้านสะดวกซื้อกว่า 10 สาขาในมหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนเป็นการขายในปี 2558 (ราคา 1 บาท) และเลิกใช้ถุงพลาสติกในปี 2561

ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก  ISCN

นอกจาก นี้อาจารย์ปริญญาได้สรุปหลักและวิธีการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า ต้องไม่ใช่แค่รณรงค์แบบมีแค่โปสเตอร์หรือสโลแกน แล้วก็ไม่ใช่การเริ่มต้นด้วยการบังคับหรือออกกฎมหาวิทยาลัย แต่คือการสร้างเงื่อนไขไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม การมีส่วนร่วม การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นที่ตนเอง ซึ่งก็คือ Cultural Change นั่นเอง

โดยหลักและวิธีการเช่นนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใช้ในการยกเลิกที่พลาสติกหุ้มฝาขวด หรือแคปซีล (ปี 2560) ซึ่งนำไปสู่การยกเลิกทั้งประเทศในเวลาต่อมา การยกเลิกแก้วพลาสติกและหลอดพลาสติกในโรงอาหาร (ปี 2561) และร้านกาแฟ (ปี 2562) ลดการใช้ช้อนส้อมพลาสติก และลดขวดน้ำดื่มพลาสติกอย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงพลาสติกครั้งเดียวทิ้งอื่นๆ และนำไปสู่การประชุมและการจัดงานแบบ Zero Waste ซึ่งการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ใช้เหยือกน้ำ แก้วแบบล้าง ช้อนแบบล้าง โดยไม่มีพลาสติกครั้งเดียวทิ้งเลยมาตั้งแต่ปี 2560 และการเปิดร้านเติมเต็ม หรือ Refill Station ที่ผู้ซื้อต้องนำภาชนะมาเอง (ปี 2562) เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบไม่ใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีร้านแบบนี้

ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยยั่งยืนนานาชาติจาก  ISCN

โดยโครงการล่าสุดในปีนี้คือ โครงการปิ่นโต โดยรณรงค์และทำปิ่นโตให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ในการซื้ออาหาร เพื่อลดถุงแกงและกล่องพลาสติกใส่อาหาร ซึ่งดำเนินการอย่างได้ผล และได้นำมาใช้ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ด้วย

ช่วงสุดท้าย อาจารย์ปริญญาได้เล่าถึงการดำเนินการลดขยะแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ซึ่งเริ่มเปิดมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยได้มีการเลิกการใช้ช้อนส้อมพลาสติกและตะเกียบครั้งเดียวทิ้ง และเปลี่ยนมาใช้ช้อนส้อมและตะเกียบแบบล้าง และใช้ปิ่นโตส่งอาหาร ทั้งยังมีการติดตั้งตู้เติมน้ำดื่มเพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนมาใช้ชุด PPE และถุงหุ้มรองเท้าแบบใช้ซ้ำภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ที่ไม่ลดลง เพื่อลดขยะติดเชื้อซึ่งเป็นขยะที่มีมากที่สุด โดยได้มีให้แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ใส่ชุด PPE แบบใช้ซ้ำ และถุงหุ้มรองเท้าแบบใช้ซ้ำมาแสดงในระหว่างการนำเสนอด้วย

สำหรับ International Sustainable Campus Network (ISCN) หรือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนนานาชาติ เป็นเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วโลก ที่ร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจากเดิมที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และบุคลากรไปสนับสนุนการพัฒนาที่มุ่งด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยประเทศไทยมีสมาชิก 3 มหาวิทยาลัยไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เข้าเป็นสมาชิกของ ISCN ในปี 2555 และจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีในเดือนมิถุนายน 2565 ที่อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หมวดหมู่