Home ข่าวสังคม ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยล่าสุด พบ 1 ราย เพิ่งเดินทางกลับจากภูเก็ต
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยล่าสุด พบ 1 ราย เพิ่งเดินทางกลับจากภูเก็ต

ผู้ป่วยโควิด-19 ในไทยล่าสุด พบ 1 ราย เพิ่งเดินทางกลับจากภูเก็ต

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,018 ราย รักษาหายเพิ่ม 6 ราย รวมกลับบ้าน 2,850 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 112 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย

 

 

โดยผู้ป่วยรายใหม่ เป็นชายไทย จ.เชียงใหม่ อายุ 39 ปี เพิ่งเดินทางกลับจากภูเก็ตเมื่อวันที่ 2 พ.ค. มายังเชียงใหม่พร้อมกับภรรยาและลูก ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตามเป็นผลงานของ อสม.เชียงใหม่ ที่ตามตัวจนสามารถตรวจสอบผู้ป่วยในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ล่าสุดจำนวนผู้ป่วยโควิดทั่วโลกอยู่ที่ 4.348 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 2.97 แสนราย รักษาหาย 1.549 ล้านราย โดยสหรัฐเป็นอันดับ 1 ทั้งจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 1.39 ล้านราย และเสียชีวิตรวมกว่า 8.4 หมื่นราย

หมวดหมู่