Home ข่าวสังคม ลูกจ้างในประกันสังคมที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา ยื่นอุทธรณ์ได้ 18 พ.ค.นี้
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ลูกจ้างในประกันสังคมที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา ยื่นอุทธรณ์ได้ 18 พ.ค.นี้

ลูกจ้างในประกันสังคมที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา ยื่นอุทธรณ์ได้ 18 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ล่าสุดได้จ่ายไปแล้วกว่า 7 แสนราย ที่เหลือประมาณ 2 แสน ราย จะทำการจ่ายให้จบในวันที่ 15 พ.ค. นี้ ส่วนทางด้านคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ยื่นขอ ก.แรงงานจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 18 พ.ค. ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง คาดว่าจะมีประมาณ 1 แสนคนที่ข้อมูลยังไม่ครบ เพราะนายจ้างยังไม่รับรองการหยุดงาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อ 13 พ.ค. 63 ในเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยแพร่ ผู้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานจากโควิด-19 (ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33) เป็นรายงานสรุปของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 13 พ.ค. 63 มีดังนี้

  • ยื่นขอใช้สิทธิ์สะสม 1,078,738 ราย
  • ยื่นขอใช้สิทธิ์รายใหม่ 8,347 ราย
  • วินิจฉัยสั่งจ่ายสะสม 745,431 ราย
  • เป็นเงิน 4,253,265 ล้านบาท
  • โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินทุกราย

ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33

 

 

หมวดหมู่