Home ข่าวสังคม ข่าวการศึกษา กสทช.ไฟเขียว 17 ช่องทีวีเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.63
ข่าวการศึกษาข่าวสังคม

กสทช.ไฟเขียว 17 ช่องทีวีเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.63

กสทช.ไฟเขียว 17 ช่องทีวีเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.63

จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายหน่วยงานต้องปรับตัวเช่น นโยบาย Work From Home รวมไปถึงน้องๆนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องหันมาเรียนออนไลน์เเทน

ทีวีเพื่อการศึกษา ทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติเปิดช่องทีวีเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ ตามแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563

ทั้งนี้เฟซบุ๊ก กสทช. ได้เปิดเผยหมายเลขทีวีเพื่อการศึกษา ระบุรายละเอียดดังนี้ “วันนี้ (13 พ.ค. 2563) ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563”

ทีวีเพื่อการศึกษา เรียนออนไลน์ผ่านทีวี

หมวดหมู่