Home ข่าววาไรตี้ ข่าวหวย เปิดวิธีลงทะเบียน ขึ้นเงินถูก”ลอตเตอรี่” ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน
ข่าวหวยข่าววาไรตี้

เปิดวิธีลงทะเบียน ขึ้นเงินถูก”ลอตเตอรี่” ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

เปิดวิธีลงทะเบียน ขึ้นเงินถูก

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่าการออกรางวัลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จะยึดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

ลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่รัฐบาล

ในส่วนของผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ ที่ต้องการเดินทางมาขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากฯ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จะต้องลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th โดยเริ่มให้จองคิวการขึ้นรางวัลของสลากงวด 1 เมษายน 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ และเริ่มให้มาขึ้นรางวัลที่สำนักงานฯ ได้ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป

กำหนดรับขึ้นเงินรางวัลได้ไม่เกินวันละ 65,000 ฉบับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ การป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด สำหรับวิธีการจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th เพียงกรอกชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และจำนวนสลากฯ ที่จะมาขอขึ้นรางวัล

ลอตเตอรี่ ตรวจหวยออนไลน์

จากนั้นก็มาขึ้นรางวัลตามวันเวลาที่ได้จองไว้ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ และธนาคารกรุงไทยเฉพาะสาขากรุงเทพและปริมณฑล

หมวดหมู่