Home ข่าวสังคม “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นั่งเก้าอี้ ซีอีโอ ปตท. คนที่ 10 อย่างเป็นทางการ
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

“อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” นั่งเก้าอี้ ซีอีโอ ปตท. คนที่ 10 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 13 พ.ค. 63 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือซีอีโอ ปตท. คนที่ 10 อย่างเป็นทางการวันแรก หลังจากนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซีอีโอ ปตท.คนที่ 9 หมดวาระเกษียณอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 12 พ.ค. 63 ทั้งนี้ นายอรรถพล มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ จะเข้ามาสานต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มปตท.ในฐานะองค์กรพลังงานของประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ทุกภาคส่วน มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ วมถึงพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ซีอีโอคนใหม่

ทั้งนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ จะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของกลุ่ม ปตท. โดยมีธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก และกำกับดูแล 4 บริษัทลูก ได้แก่ IRPC THAIOIL GC และ PTTOR

หมวดหมู่