Home ข่าวสังคม จุฬาฯ ประกาศให้เด็กหอกลับบ้าน หนีโควิด-19
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

จุฬาฯ ประกาศให้เด็กหอกลับบ้าน หนีโควิด-19

ข่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เเถลงมีบุคลากรคณะหนึ่งติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เป็นรายเเรก ต่อมาได้ออกประกาศให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ มีผลนับตั้งเเต่วันนี้ (16 มีนาคม 2563 ) เพื่อหยุดการเเพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โควิด-19

ล่าสุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง เเนวทางการป้องกันเเละดูแลนิสิตหอพักในการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ( ฉบับที่2 ) สืบเนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เเละมหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้จัดการสอนออนไลน์ทั้งหมดเเล้ว หากนิสิตหอพักมีความประสงค์จะเดินทางกลับบ้าน ให้เดินทางกลับได้ทันที หอพักอนุโลมไม่นับวันอยู่หอตั้งเเต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โควิด-19

หากมีประกาศปิดหอพักอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย นิสิตหอพักทุกคนต้องออกจากหอพักเพื่อลดความเสี่ยงของตัวนิสิตเอง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หอพัก ร้านค้าเเละบริการต่างๆ จะหยุดทำการทั้งหมด ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดตามประกาศจากทางหอพักต่อไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โควิด-19

หมวดหมู่