Home ข่าวสังคม ศิริราช เปิดให้บริการ “OPD New Normal” พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว
ข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์

ศิริราช เปิดให้บริการ “OPD New Normal” พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว

ศิริราช เปิดให้บริการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระบบการแพทย์และสาธารณสุข

ล่าสุด โรงพยาบาลศิริราช ได้ปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยการเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่ หรือ OPD New Normal ในภาวะผ่อนปรนโรคโควิด-19 เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องกรณีไม่สะดวกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช รศ.นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช ร่วมแถลงรายละเอียดของการเปิดให้บริการดังกล่าว

นอกจากการให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยและป่วยจากโควิด-19 แล้ว รพ.ศิริราช ยังให้บริการผู้ป่วยที่มีนัดมาพบแพทย์ตามปกติ ซึ่งในแต่ละวันมีผู้ป่วยรับบริการโดยเฉลี่ย 8,000-10,000 คน ถือเป็นความท้าทายความสามารถในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยที่ได้รับบริการที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วย และบุคลากร รวมทั้งสามารถให้บริการที่มีการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ รพ.ศิริราช จึงเปิดบริการผู้ป่วยนอกแบบใหม่

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ได้ออกแบบการให้บริการแบบใหม่ทั้งการให้บริการพบแพทย์ทางไกลแก่ผู้ป่วย (Telemedicine) ที่มีนัดติดตามต่อเนื่องกับโรงพยาบาล สามารถพบแพทย์แบบออนไลน์ และรับยาทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพบแพทย์ สามารถติดตามคิวตรวจ คิวชำระเงิน และรับยาทางไปรษณีย์ได้ ผ่านแอพพลิเคชัน Siriraj Connect เพื่อลดระยะเวลาการอยู่ในโรงพยาบาลให้สั้นที่สุด และลดความแออัด ผ่านโครงการศิริราชพบแพทย์ออนไลน์ (Siriraj Telemedicine) ภายใต้สโลแกน “พบหมอง่าย แค่ปลายนิ้ว” ที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา และรับยาอย่างต่อเนื่องทางไปรษณีย์ หมดกังวลเรื่องการเดินทางไปโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ศิริราช เปิดบริการ OPD New Normal

ผู้ป่วยที่ใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีนัดหมายและมีอาการคงที่ รักษาต่อเนื่องที่ รพ.ศิริราช สามารถขอลงทะเบียนพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอพพ์ฯ Siriraj Connect หรือเป็นผู้ป่วยที่แพทย์คัดเลือกตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์

ทั้งนี้ ในการพบแพทย์ออนไลน์นั้น แพทย์ไม่สามารถสั่งยาให้ผู้ป่วยทุกราย หากแพทย์พบว่า ข้อมูลจากการพูดคุย และเห็นหน้าทางไกลไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัย แพทย์สามารถแนะนำให้ผู้ป่วยเดินทางไปพบแพทย์ได้ตามปกติ หรือให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจและสามารถดูแลตนเองได้ แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเร่งด่วนให้ไปพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยสามารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ สิ่งสำคัญของการพบแพทย์ออนไลน์ผู้ป่วยต้องใช้งานแอพพ์ฯ และไลน์เพื่อพูดคุยกับแพทย์แบบเห็นหน้า

โดยผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมโครงการ “ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์” ได้ 2 ช่องทาง คือ 1.ผู้ป่วยสมัครแจ้งความประสงค์ขอพบแพทย์ออนไลน์ผ่านแอพพ์ฯ หรือ โทร.0 2414 2000 เพื่อประเมินความพร้อมในการใช้งาน และยืนยันการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์ล่วงหน้า 3 วันก่อนถึงวันนัดหมาย 2. แพทย์คัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการพบแพทย์ออนไลน์ โรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วยล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันนัดหมาย

OPD New Normal ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์

กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพ์ฯ สามารถให้ญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดที่อยู่กับผู้ป่วย หรืออยู่คนละจังหวัดก็ได้ ทำการดาวน์โหลดแอพพ์ฯ ลงทะเบียนและทำธุรกรรมอื่นๆ แทนได้ ส่วนผู้ป่วยสามารถใช้ไลน์ หรือพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับแพทย์

โดยขั้นตอนการเข้าพบแพทย์ออนไลน์ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ป่วยเตรียมความพร้อมก่อนพบแพทย์ออนไลน์ โดยดาวน์โหลดแอพพ์ฯ พร้อมตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการติดต่อและส่งยาทางไปรษณีย์ และลงทะเบียน Siriraj connect เพื่อใช้ในการส่งเอกสารรับรองสิทธิ การเข้าพบแพทย์ การรับคำแนะนำเรื่องยากับเภสัชกร และการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ป่วยพบแพทย์ออนไลน์ผ่านวีดีโอคอลบนแอพพ์ฯ ไลน์ โดยจะได้รับการติดต่อจากพยาบาลคลินิก 1 ครั้ง เพื่อพบแพทย์ และพบเภสัชกรอีก 1 ครั้ง (ในกรณีที่แพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วย) เพื่อแนะนำการใช้ยาและยืนยันที่อยู่สำหรับการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินและรอรับยาทางไปรษณีย์ ผู้ป่วยสามารถชำระเงินผ่านแอพพ์ฯ Siriraj Connect ได้ 3 ช่องทาง 1.คิวอาร์โค้ด (QR Code) ได้ทุกธนาคาร 2.บัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Master card, VISA, JCB) 3.ระบบ SCB Easy หลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถตรวจสอบสถานะการส่งยา และรอรับยาทางไปรษณีย์ได้ภายใน 5 วันทำการ

สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดติดตามการรักษาต่อเนื่องที่คลินิกอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ สามารถยืนยันการรับคิว และติดตามคิวตรวจจากบ้านได้ทางแอพพ์ฯ ดังนั้น เพื่อลดความแออัดของคลินิกและลดระยะเวลาการรอคอยเข้าพบแพทย์ สามารถติดตามคิวพบแพทย์ โดยไม่จำเป็นต้องมารอหน้าห้องตรวจ สำหรับคลินิกหรือหน่วยตรวจอื่นๆ หลังจากลงทะเบียนแล้ว เมื่อถึงคิวตรวจ พยาบาลจะส่งข้อความแจ้งผ่านแอพพ์ฯ หลังจากพบแพทย์แล้ว สามารถแสดงความจำนงรับยาทางไปรษณีย์กับพยาบาลคลินิกและสามารถเดินทางกลับบ้านได้ โดยสามารถตรวจสอบการนัดหมายครั้งต่อไปผ่านทางแอพพ์ฯ ในส่วนของเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเอกซเรย์ และใบตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะนำส่งทางไปรษณีย์พร้อมกับยา

ผู้รับบริการสามารถศึกษารายละเอียดการดาวน์โหลดและการใช้งานแอพพ์ฯ Siriraj Connect ได้ทางช่องยูทูป “ศิริราชพบแพทย์ออนไลน์” หรือติดตามรายการคำถาม-ตอบ ที่พบบ่อยผ่านทางคิวอาร์ โค้ด หรือโทร. 0 2414 2000 กด 1

หมวดหมู่