Home ข่าวสังคม รมว.เกษตรฯ ย้ำ! ขึ้นทะเบียนก่อน 15 พ.ค.คุณสมบัติครบได้เงิน”เยียวยาเกษตรกร”ทุกคน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

รมว.เกษตรฯ ย้ำ! ขึ้นทะเบียนก่อน 15 พ.ค.คุณสมบัติครบได้เงิน”เยียวยาเกษตรกร”ทุกคน

รมว.เกษตรฯ ย้ำ! ขึ้นทะเบียนก่อน 15 พ.ค.คุณสมบัติครบได้เงิน

หลังมติรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท (ตั้งเเต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เยียวยาเกษตรกร Www.เยียวยาเกษตรกร.com

ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ระบุรายละเอียดดังนี้ ” ขณะนี้ผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยมอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นนายทะเบียนเกษตรกรทำหน้าที่รวบรวมจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง

เพื่อจะได้เร่งช่วยเหลือ เกษตรกร และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย (ไม่ซ้ำช้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน)

เยียวยาเกษตรกร เยียวยาเกษตรกร.com

ประกอบด้วย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งสริมการเกษตรเป็นหัวหน้าครัวเรือน กรมปศุสัตว์ และกรมประมง โดยตนเอง อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เร่งมาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดภายใน 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างครอบคลุม

หมวดหมู่