Home ข่าวสังคม ไทยผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ไทยผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

ไทยผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 2 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) แถลงถึงสถานการณ์โควิดในไทยประจำวันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 2 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 3,017 ราย รักษาหาย 2 ราย รวมกลับบ้าน 2,798 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 163 ราย วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 56 ราย

โดยผู้ป่วยใหม่ 2 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน โดยรายแรกเป็นหญิงอายุ 19 ปี กทม. มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในครอบครัว และอีกรายเป็นหญฺงอายุ 5 ปี นราธิวาส มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน

หมวดหมู่