Home ข่าวสังคม แพทย์เผย! วิธีรักษา “ผู้ป่วยโควิด-19” ให้นอนคว่ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

แพทย์เผย! วิธีรักษา “ผู้ป่วยโควิด-19” ให้นอนคว่ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน

แพทย์เผย! วิธีรักษา

วันที่ 11 พ.ค. 63 พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันโรคทรวงอก ระบุว่า ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้แยกผู้ป่วยทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยทั่วไป ภายในโรงพยาบาล โดยแยกมารักษาคัดกรองยังภายนอกอาคาร ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการทำแผนผังภายในโรงพยาบาล มีการจัดทำหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มีการปรับอากาศภายใน ส่วนการรักษา ให้ผู้ป่วยอาการปอดอักเสบ จะให้นอนคว่ำตั้งแต่เริ่มเข้ามาในโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้ออกซิเจนในเลือดดีขึ้น

โดยการนอนคว่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบ 2 ข้าง เพราะด้านหลัง มีถุงลมมากกว่าด้านหน้า ทำให้มีการหมุนเวียนออกซิเจนมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

นอนคว่ำ รักษาปอดอักเสบ

ซึ่งนอกจากให้ยาฟาวิพิลาเวียร์แล้ว ยังมีการให้ยากดปฏิกิริยาการอักเสบ เพื่อยื้ออาการปอดอักเสบของผู้ป่วยไม่ให้มีความรุนแรงขึ้นด้วย

หมวดหมู่