Home ข่าวสังคม วิธีลงทะเบียนโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” รับเมล็ดพันธุ์ผักฟรี มีจำนวนจำกัด!!
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

วิธีลงทะเบียนโครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” รับเมล็ดพันธุ์ผักฟรี มีจำนวนจำกัด!!

วิธีลงทะเบียนโครงการ

จากกรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตร ในเบื้องต้น จำนวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง จำกัดสิทธิ์ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ ต่อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด

 

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังต่อไปนี้

  1. เปิดเว็บไซต์ กรมส่งเสริมเกษตรกร www.doae.go.th​ สแกน QR Code หรือแอดไลน์ออฟฟิเชี​ยล​ “ตู้เย็นข้างบ้าน” เพื่อสมัครโครงการฯ
  2. เข้าสู่ระบบ Line คลิกลงทะเบียน
  3. คลิกอนุญาต
  4. กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด แล้วกดลงทะเบียน
  5. ผู้ที่สมัครสำเร็จ รอรับชุดผัก

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีผู้สนใจลงทะเบียนครบตามจำนวน 10,000 สิทธิ์แล้ว โดยทางระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ดำเนินการปลูกผัก พร้อมส่งช่องทางศึกษาองค์ความรู้และองค์ความรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษา และการผลิตและขยายพันธุ์ผัก ทั้งนี้ เมื่อครบ 60 วันหลังจากแจ้งเตือนให้ดำเนินการปลูก จะมีการแจ้งเตือนให้รายงานผลการปลูกโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งรูปผลการปลูกพืชผักสวนครัวท่านละ 1 รูปพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ เพื่อนำมาปรับปรุงในการดำเนินงานในครั้งต่อไป

หมวดหมู่