Home ข่าวสังคม “เยียวยาเกษตรกร” เปิดให้คนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงทะเบียนรับเงิน 5 พันบาท
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

“เยียวยาเกษตรกร” เปิดให้คนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงทะเบียนรับเงิน 5 พันบาท

เยียวยาเกษตรกร เปิดให้คนไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ลงทะเบียนรับเงิน 5 พันบาท

ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งเเต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63) จำนวน 10 ล้านราย โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับขั้นตอนการโอนงิน 5,000 บาท มี 2 กรณีดังนี้

เยียวยาเกษตรกร ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา
  • โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงทั้งบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส. หรือบัญชีที่มีกับธนาคารอื่น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
  • ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาของธนาคาร

  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.
  • สามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร
  • ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ได้
เยียวยาเกษตรกร เยียวยาเกษตรกรดอทคอม

ทั้งนี้เกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยา จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการขอรับเงินเยียวยาจากมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน”

หมวดหมู่