Home ข่าวสังคม ได้บุญแม้อยู่บ้าน วิธี “เวียนเทียนออนไลน์” ในวันวิสาขบูชา 2563
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ได้บุญแม้อยู่บ้าน วิธี “เวียนเทียนออนไลน์” ในวันวิสาขบูชา 2563

ได้บุญแม้อยู่บ้าน วิธี

จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้หลายกิจกรรมต้องถูกยกเลิกหรืองดเป็นการชั่วคราว เช่นเดียวกันกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา ที่ตรงกับวันที่ 6 พ.ค. 63 ซึ่งยังอยู่ในช่วงระวังการแพร่ระบาดฯ ทำให้มหาเถรสมาคมมีมติให้ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทย และวันไทยในต่างประเทศ งดกิจกรรมที่ให้ประชาชนรวมกลุ่มกันภายในวัดทุกประเภท

แต่ศาสนิกชนสามารถฟังธรรมเทศนา ผ่านไลฟ์สดจากทางวัดได้อยู่ นอกจากนั้นสามารถเวียนเทียนออนไลน์ ในเว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 พ.ค. 63 โดยมีขั้นตอนการเวียนเทียนออนไลน์ดังต่อไปนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com
  2. เข้าสู่ระบบผ่านช่องทางต่างๆ
  3. กดเริ่ม START
  4. เลือกคาแรกเตอร์ผู้ชาย/ผู้หญิง
  5. สามารถอัพโหลดรูปภาพหน้าตัวเองใส่ลงไปได้ด้วย หากไม่ต้องการใส่รูปให้กด “ข้าม”
  6. เลือกวัดที่ต้องการจะไปเวียนเทียน สามารถเลือกวัดได้ทั่วประเทศ โดยพิมพ์ชื่อวัดลงไปในช่องอย่างน้อย 4 ตัวอักษร
  7. กด “เริ่มเวียนเทียน” คาแรกเตอร์ตัวเราจะเดินเวียนเทียนรอบวัดให้เองโดยอัตโนมัติ
  8. สามารถกดแชร์ไปให้ผู้อื่นร่วมกันเวียนเทียนลงในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้

เว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์

หมวดหมู่