Home ข่าวสังคม ข่าวโควิด-19 “เราไม่ทิ้งกัน” เปิดให้สมาชิก กอช.-นศ.พาร์ทไทม์ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้เเล้ว
ข่าวโควิด-19ข่าวสังคม

“เราไม่ทิ้งกัน” เปิดให้สมาชิก กอช.-นศ.พาร์ทไทม์ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้เเล้ว

ถือเป็นข่าวดีสำหรับ สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย และนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานพาร์ทไทม์ หลังมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่มมาตรการเตรียมเปิดให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังกำหนด สำหรับนักเรียน นักศึกษาต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน เเละต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (“ตรวจสอบสถานะ”ปุ่มสีเทา) ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆ เช่น

เราไม่ทิ้งกัน เราไม่ทิ้งกันนักเรียนลงได้ไหม

หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” ในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

หากพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ” ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะพบข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิได้ (“ยื่นทบทวนสิทธิ” ปุ่มสีม่วง)ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น.

หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” ในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

หมวดหมู่